Phòng họp

Được hỗ trợ màn hình TV HD, máy chiếu chuyên nghiệp và ghế ngồi thoải mái phục vụ từ 4 đến 40 người.

Được hỗ trợ màn hình TV HD, máy chiếu chuyên nghiệp và ghế ngồi thoải mái phục vụ từ 4 đến 40 người.